Per 1 juli gaan deze toppers van AutoMaatje weer rijden!

Na de laatste persconferentie van Rutte en de daarbij behorende versoepelingen van de regels van het RIVM mogen we met AutoMaatje Woerden per 1 juli ook weer gaan rijden! De vrijwillige vervoersservice waarbij inwoners van gemeente Woerden hun minder mobiele buurtgenoten van A naar B rijden lag de afgelopen maanden stil i.v.m. het Coronavirus. Per 1 juli mogen er weer verschillende huishoudens in 1 auto zitten en dus mag AutoMaatje ook weer gaan rijden.

We hebben de afgelopen maanden regelmatig ouderen moeten afwijzen en de laatste weken werd dit steeds meer. De ziekenhuisbezoeken kwamen weer op gang, de Fysio en kapper gingen open en er mocht weer bezoek in de verpleeghuizen komen. De ouderen die wij rijden zijn slecht ter been en kunnen er zonder AutoMaatje vaak niet of moeilijk komen. Ook vrijwilligers vroegen regelmatig of ze weer mochten starten.

Omdat we te maken hebben met veel mensen die in de kwetsbare groep vallen gaat veiligheid voor alles. Daarom hebben wij ook een protocol en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Zoals bijvoorbeeld het triagegesprek voorafgaand aan de rit en mondkapjes, desinfect, ventilatie en evt. handschoenen tijdens de rit. Ook zal de deelnemer gevraagd worden rechts-achterin de auto te gaan zitten (indien mogelijk) om zo maximaal afstand te creëren tussen vrijwilliger en ouderen.

Verder verwachten we dat de ritten als vanouds gezellig zullen zijn, want gelukkig zitten er geen richtlijnen of beperkingen aan het voeren van een gesprek in de auto

Bij een kick-off op 30 juni op de parkeerplaats van VEP kwamen ongeveer dertig chauffeurs bijeen. Hier werden de regels/richtlijnen doorgenomen en de benodigdheden als desinfect en mondkapjes uitgedeeld.