Wat doen we

Het Thuishuisproject Woerden

Het Thuishuisproject is een initiatief dat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (60+). Gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid in de gehele gemeente Woerden.

Het Thuishuisproject wordt gerund door de Stichting Thuishuis Woerden en bestaat uit een (vrijwillig) bestuur, geschoolde vrijwilligers, een vrijwilligerscoördinator en twee medewerkers.

Het Thuishuisproject bestaat uit twee delen: het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek.

Andere projecten die onder de Stichting vallen zijn AutoMaatje, OuderMaatje, Thuisbus en het Winterfeest. Alle projecten zijn gericht op eenzaamheidsvermindering en het stimuleren van verbindingen onderling en in de eigen wijk.

Het Thuishuisproject past binnen de ontwikkeling in onze samenleving, waarbij ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk spelen daarin een belangrijke rol.

Met onze zeer pro-actieve werkwijze & de ‘geef-nooit-op’ methodiek geven wij ouderen een steuntje in de rug om weer mee te gaan doen. Ons uitganspunt is altijd de vraag & behoefte van de oudere. Gericht op zelf- en samenredzaamheid, met als doel: ‘Op een gezellige manier oud te worden’