Klapstoel-gesprekken & Bel-maatjes

Door het corona virus kunnen we veel bestaande activiteiten tijdelijk niet meer uitvoeren. Zoals AutoMaatje, Thuisbezoeken, OuderMaatje, Thuishuiscafé en waarschijnlijk ook langere tijd de Thuisbus.

Maar we laten de ouderen niet in de steek!
We hebben inmiddels ca 1000 ouderen in ons bestand en deze willen we juist in deze onzekere en stressvolle tijden goed in de gaten houden en ondersteunen waar mogelijk.

Wel moeten we tijdelijk onze strategie aanpassen en creatief omgaan met de beperkingen die we nu hebben door het Corona virus.
Zo ligt de focus nu op het telefonisch in contact blijven met onze ouderen. Voor een praatje om de eenzaamheid tegen te gaan en om hulpvragen op te halen. We zetten nu in op het organiseren van ‘Bel-Maatjes’ en ‘Boodschap-vrijwilliger’ en waar mogelijk uitbreiding naar ‘Klapstoel-vrijwilliger’ Deze vrijwilliger gaat op bezoek bij de oudere op gepaste afstand voor een face-to-face contact.

Inmiddels hebben we ca 700 ouderen gebeld en ca 100 vaste Bel-maatje vrijwilliger gekoppeld aan een oudere. Ook doen we al bij ca 8 ouderen regelmatig een klapstoel-gesprekje.