Per 1 juli gaan deze toppers van AutoMaatje weer rijden!

Na de laatste persconferentie van Rutte en de daarbij behorende versoepelingen van de regels van het RIVM mogen we met AutoMaatje Woerden per 1 juli ook weer gaan rijden! De vrijwillige vervoersservice waarbij inwoners van gemeente Woerden hun minder mobiele buurtgenoten van A naar B rijden lag de afgelopen maanden stil i.v.m. het Coronavirus. Per 1 juli mogen er weer verschillende huishoudens in 1 auto zitten en dus mag AutoMaatje ook weer gaan rijden.

We hebben de afgelopen maanden regelmatig ouderen moeten afwijzen en de laatste weken werd dit steeds meer. De ziekenhuisbezoeken kwamen weer op gang, de Fysio en kapper gingen open en er mocht weer bezoek in de verpleeghuizen komen. De ouderen die wij rijden zijn slecht ter been en kunnen er zonder AutoMaatje vaak niet of moeilijk komen. Ook vrijwilligers vroegen regelmatig of ze weer mochten starten.

Omdat we te maken hebben met veel mensen die in de kwetsbare groep vallen gaat veiligheid voor alles. Daarom hebben wij ook een protocol en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Zoals bijvoorbeeld het triagegesprek voorafgaand aan de rit en mondkapjes, desinfect, ventilatie en evt. handschoenen tijdens de rit. Ook zal de deelnemer gevraagd worden rechts-achterin de auto te gaan zitten (indien mogelijk) om zo maximaal afstand te creëren tussen vrijwilliger en ouderen.

Verder verwachten we dat de ritten als vanouds gezellig zullen zijn, want gelukkig zitten er geen richtlijnen of beperkingen aan het voeren van een gesprek in de auto

Bij een kick-off op 30 juni op de parkeerplaats van VEP kwamen ongeveer dertig chauffeurs bijeen. Hier werden de regels/richtlijnen doorgenomen en de benodigdheden als desinfect en mondkapjes uitgedeeld.

 

 

Thuisbus-Bingo tijdens Corona-tijd een succes.

Eigenlijk zou de Thuisbus: mobiele ontmoetingsplek voor ouderen in de wijk deze maand van start gaan. Helaas kan dit nog niet vanwege de Corona maatregelen.

Om de ouderen een hart onder de riem te steken en wat afleiding en vrolijkheid te brengen doen we nu wekelijks een Thuisbus-Bingo! Op een plek waar veel ouderen bij elkaar wonen, doen wij een paar dagen van tevoren een uitnodiging en 3 bingo kaarten door de brievenbus.

Wij komen dan met de Thuisbus, vrijwilligers en een geluidsinstallatie en zetten deze voor de desbetreffende flat. De ouderen spelen de bingo mee vanaf hun balkon en tussendoor worden er leuke liedjes gespeeld.

Er zijn inmiddels 3 Thuisbus-bingo’s geweest, waarvan 1 met de burgemeester! Het is elke keer een feestje.

 

 

 

Klapstoel-gesprekken & Bel-maatjes

Door het corona virus kunnen we veel bestaande activiteiten tijdelijk niet meer uitvoeren. Zoals AutoMaatje, Thuisbezoeken, OuderMaatje, Thuishuiscafé en waarschijnlijk ook langere tijd de Thuisbus.

Maar we laten de ouderen niet in de steek!
We hebben inmiddels ca 1000 ouderen in ons bestand en deze willen we juist in deze onzekere en stressvolle tijden goed in de gaten houden en ondersteunen waar mogelijk.

Wel moeten we tijdelijk onze strategie aanpassen en creatief omgaan met de beperkingen die we nu hebben door het Corona virus.
Zo ligt de focus nu op het telefonisch in contact blijven met onze ouderen. Voor een praatje om de eenzaamheid tegen te gaan en om hulpvragen op te halen. We zetten nu in op het organiseren van ‘Bel-Maatjes’ en ‘Boodschap-vrijwilliger’ en waar mogelijk uitbreiding naar ‘Klapstoel-vrijwilliger’ Deze vrijwilliger gaat op bezoek bij de oudere op gepaste afstand voor een face-to-face contact.

Inmiddels hebben we ca 700 ouderen gebeld en ca 100 vaste Bel-maatje vrijwilliger gekoppeld aan een oudere. Ook doen we al bij ca 8 ouderen regelmatig een klapstoel-gesprekje.