EENZAAMHEID EEN GROEIEND (STIL) PROBLEEM! artikel Ondernamen december 2023

EENZAAMHEID EEN GROEIEND (STIL) PROBLEEM!

‘Geld mag geen drempel zijn om deel te nemen, daarom zijn alle activiteiten gratis voor de bezoekers’

Eenzaamheid – het gevoel dat je alleen bent, dat niemand om je geeft – komt voor onder mensen van alle leeftijden. Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn.  Je kunt je eenzaam voelen terwijl je samen met anderen woont en leeft. Eenzaamheid leidt veelal tot psychische en fysieke klachten: de zogenoemde psychosomatische klachten

Stichting Thuishuis Woerden is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en te verminderen binnen de gehele gemeente Woerden. Daarbij is de behoefte van de oudere het uitgangspunt en zelfredzaamheid en participatie het doel. In een OnderNamen-editie met het thema “Vanuit het Hart” kan een gesprek met coördinator Lotte Ruyten niet ontbreken.

Lotte, jij bent de drijvende kracht achter de activiteiten van de stichting. Kun je wat meer over jezelf vertellen?

‘Sinds ik coördinator ben van Stichting Thuishuis Woerden, inmiddels ongeveer acht jaar, heb ik meer dan honderd Thuisbezoeken gedaan bij ouderen en is voor mij het eenzaamheidsprobleem pas echt gaan leven. Het is een probleem waar niemand direct last van heeft, want deze generatie ouderen kent het motto: “niet klagen, maar dragen”. Het stille lijden speelt zich af achter de voordeur, alleen in huis. Mijn ervaring leert dat, door echt contact te maken met de mensen, het gesprek luchtig aan te gaan en hen persoonlijk uit te nodigen om weer mee te doen, ouderen helpt om weer over de drempel van hun voordeur te gaan.’

Waaruit bestaan de activiteiten van Stichting Thuishuis Woerden?

‘We onderscheiden twee verschillende activiteiten. Het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm en onder het Thuisbezoek vallen activiteiten die gericht zijn op het minder eenzaam en gezelliger maken.’

‘Een Thuishuis kun je zien als een soort studentenhuis voor 55-plussers, die samenwonen met behoud van zelfstandigheid. Zes senioren delen in Woerden de gemeenschappelijke ruimtes en hebben daarnaast een eigen woonruimte. Dit alles onder één dak: het Thuishuis.’

‘Het Thuishuisproject betreft enerzijds een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of die dreigen te vereenzamen en anderzijds “outreachende” activiteiten voor deze doelgroep in de buurt of in de wijk. Met de “Geef nooit op”-methodiek staan ongeveer 120 vrijwilligers dag in, dag uit klaar om het dagelijks leven van al zeker duizend ouderen gezelliger en minder eenzaam te maken. Dit alles wordt in goede banen geleid door vier parttimers. Ons doel is het opsporen van – en het in contact komen met ouderen die uit zichzelf moeilijk over de drempel komen. Door onze persoonlijke, proactieve en vraaggerichte benadering “verleiden” wij vele ouderen weer over de drempel.’

Het team van Stichting Thuishuis Woerden organiseert de volgende activiteiten:

Automaatje

Vrijwilligers van AutoMaatje rijden en begeleiden tegen een kleine vergoeding en met hun eigen auto, minder mobiele buurtgenoten uit de gehele gemeente naar clubjes, het ziekenhuis, fysio of familie. Inmiddels verzorgt Stichting Thuishuis Woerden rond de 250 ritten (= ontmoetingen) per week.

De Thuisbus

De Thuisbus is een mobiele en laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen in de eigen wijk, om contacten met leeftijdgenoten te bevorderen en een gezellige middag met elkaar te hebben. Het pop-up terras, onder de luifel voor de bus, wordt gerund door vrijwilligers, die gratis koffie en thee schenken met een koekje én voor gezelligheid zorgen.

OuderMaatje

Een scootmobieltocht, een vaartocht, samen pannenkoeken eten… Het OuderMaatje is een leuke activiteit voor ouderen om nieuwe mensen te leren kennen. Een gezellige middag gericht op het maken van nieuwe connecties met leeftijdgenoten.

Wat kunnen de leden van Ondernamen doen?

‘De subsidie van de gemeente dekt zeventig procent van onze organisatiekosten, de andere dertig procent moeten wij jaarlijks bij elkaar zien te krijgen middels sponsoring en fondsenwerving. Met vier parttimers, een vrijwillig bestuur en meer activiteiten dan we op papier aankunnen, gaat hier veel kostbare tijd aan verloren. Met een duurzamere financiering besparen we veel tijd, die we dan weer direct aan de ouderen en vrijwilligers kunnen besteden. Geld mag voor de bezoekers namelijk geen drempel vormen om deel te nemen. Daarom zijn alle activiteiten gratis voor de deelnemers. Leden van OnderNamen kunnen ons helpen in onze strijd tegen eenzaamheid door bedrijfsvriend te worden of een activiteit te adopteren. We hebben op de website een tariefoverzicht gezet, maar natuurlijk denken we graag mee met iets wat passend is voor elke bedrijfssituatie.’

Bedrijfsvriend worden

Voor €250 per jaar (en ontvang onze digitale MVO-badge)

Adopteer een activiteit

Een scootermobieltocht door Woerden, Kamerik, Zegveld of Harmelen;

o Een vaartocht door Woerden;
o Het Thuishuis-café bij de Pompier;
o De Thuisbus, het pop-up terras in dorp of wijk;
o De Thuispost, een leuk magazine;
o Het Winterfeest

Ervaringen van deelnemer Suzan Dijkstra-Roelofs:

Aan welke activiteiten van Thuishuis Woerden neemt u deel?
‘Begin 2023 kreeg ik het tijdschrift van Thuishuis Woerden in de brievenbus met alle activiteiten van 2023. Dat raakte mij zó dat ik mij direct voor alle uitstapjes heb aangemeld. En dat kan dus ook gewoon hè, want iedereen die wil meedoen is welkom!

Wat betekent dit voor u?
‘Het betekent héél veel voor me en ik ben dus ook per direct donateur geworden. Ik kijk er altijd zó naar uit om met de scootmobieltocht mee te gaan. Maar, ik ga ook regelmatig naar de tweewekelijkse Thuishuisbus op locatie. Hét moment om even een praatje te maken en nieuwtjes uit te wisselen met buurtbewoners in mijn woonomgeving. De extra uitstapjes zoals bijvoorbeeld een rondvaart, pannenkoeken eten of een historische wandeling zijn voor mij een bonus in mijn agenda. Mijn deelname aan de activiteiten heeft voor een zeer positieve verandering in mijn leven gezorgd, want ik heb meer mensen leren kennen in Woerden en omgeving die volgens mij allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: weg met eenzaamheid!’

Kortom?
‘Thuishuis Woerden is onder leiding van Lotte Ruyten een zéér professionele stichting die mensen niet in de kou laat staan… en dat voelt heerlijk warm en gastvrij. Samen met enthousiaste vrijwilligers, regelt zij veilige en zorgzame begeleiding. Trouwens, niet alleen ouderen, maar ook chronisch zieken kunnen meedoen. En, in onverwachte situaties wordt er op toegezien dat je er niet alleen voor staat.’

Stichting Thuishuis is op zoek naar kantoorruimte,
minimaal 45 vierkante meter. Weet jij iets?
Neem dan contact op met Lotte.

 

 

Winterfeest 2023, groot succes! Ruim 130 ouderen hebben genoten van het gezellig samen zijn, tijdens de donkere dagen voor kerst.

Vanmiddag hebben we na drie jaar weer een Winterfeest ⛄️ kunnen organiseren! ✨’Een lichtpuntje in de donkere dagen voor kerst’✨De ca 130 ouderen hebben een hele gezellige middag gehad! Met heeel veel praten & oude bekenden tegenkomen Een kerststukje maken, potje runmikib of sjoelen. Veel lekkere hapjes & drankjes Muziek van Het Klooster Woerden Popkoor en Lucy Vismans op accordion Met een mooie opening van burgemeester Victor Molkenboer in de zaal van Ferm Werk Met na afloop een zelfgemaakt lichtje voor iedereen, gemaakt door Kalsbeek college Bredius Dit alles mogelijk gemaakt door veel Fantastische vrijwilligers!! o.a. AutoMaatjes, Rotary Woerden Rcw Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld Wij genieten nog even na! #samenisnietalleen

Bolton ontwikkelt in Snellerpoort 80 woningen met binnentuin en een 2e Thuishuis!

Feestelijke ondertekening overeenkomst bouwveld B3!
Bolton ontwikkelt in Snellerpoort 80 woningen met binnentuin en bijzondere poort.
Opnieuw is er een bouwplan bekend voor Snellerpoort. Tegenover het winkelcentrum Snel en Polanen gaat Bolton 80 woningen bouwen voor starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren (bouwveld B3). Het plan PORTA (poort) dankt zijn naam aan een markante toegangspoort. Deze verbindt het La Fontaineplein met de groene en waterrijke binnentuin. Op donderdag 23 november ondertekenden Bolton en de gemeente de ontwikkelovereenkomst. Als alles meezit, kan de bouw begin 2026 van start.
Bolton heeft met PORTA de selectie gewonnen die de gemeente had uitgeschreven. Het plan telt 16 goedkope koopappartementen, 32 middeldure en 32 dure koopwoningen. Starters, gezinnen, alleenstaanden en vitale senioren kunnen hier een woning vinden.
In samenspraak met de gemeente Woerden onderzoekt Bolton om in PORTA ook plek te maken voor twee kleinschalige, specifieke woonvormen: een studentenwoning en een ‘studentenhuis voor ouderen’. Het laatstgenoemde krijgt invulling door Stichting Thuishuis Woerden. Een Thuishuis biedt kleinschalige zelfstandige huurwoningen voor vitale ouderen met een gedeelde woonkamer en keuken. Deze woonvorm nodigt maximaal uit om mee te (blijven) doen vanuit zelf- en samenredzaamheid, oftewel: op een fijne manier samen oud worden! Jongeren kunnen hieraan een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk. In ruil daarvoor betalen zij minder huur voor een studentenkamer. In PORTA zijn er ook gezamenlijke ruimtes voor alle bewoners en de buurt. Zo is er de huiskamer en een activiteitenruimte voor sport en spel.
Meer informatie over PORTA vind je op www.porta-woerden.nl Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief of voor de participatie als je wilt meedoen en meedenken.

Zilveren steekspeld voor Woerdenaar Chris Schalkwijk, tijdens afscheid als penningmeester bij bestuur Stichting Thuishuis Woerden.

• Chris Schalkwijk krijgt de zilveren steekspeld van de gemeente Woerden voor zijn inzet voor het Thuishuis Woerden. Foto: Paul van den Dungen

WOERDEN • Chris Schalkwijk (70) heeft woensdagavond in restaurant Loef & Lij de de steekspeld in zilver gekregen uit handen van burgemeester Victor Molkenboer. 

Schalkwijk is de afgelopen tien jaar actief geweest bij Stichting Thuishuis Woerden. Hij was medeoprichter en nam vervolgens de taak van penningmeester op zich. Behalve als penningmeester was Schalkwijk ook nog even voorzitter van de stichting. Aanvankelijk zou hij al eerder stoppen in het bestuur, maar omdat zijn ervaring, kennis en kunde nog goed gebruikt konden worden na een voorzitterswissel, was Schalkwijk bereid om langer te blijven. Nu alles weer stabiel is, kan hij zijn taken met een gerust hart loslaten. Woensdagavond was zijn afscheidsetentje van Stichting Thuishuis Woerden.

‘De 24 uur van Woerden’
De Woerdenaar zet zich ook al sinds 2011 in voor ‘De 24 uur van Woerden’: de tweejaarlijkse wandelestafette om geld op te halen voor mensen met kanker. Daarnaast is hij van 2005 tot 2016 actief geweest voor het Inloophuis Leven met kanker. Bij beide organisaties was hij ook medeoprichter en penningmeester. Bij de landelijke Stichting Thuis in Welzijn is Schalkwijk al sinds 2011 betrokken om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

Schalkwijk is ook nog bestuurslid bij basisschool De Keerkring (speciaal onderwijs) en de Sint Franciscusstichting. Daarnaast helpt hij ouderen bij het invullen van hun belastingpapieren. Uit al zijn vrijwilligerswerk blijkt duidelijk dat hij zich graag inzet voor groepen in de maatschappij die het moeilijk hebben. In 2015 heeft hij hiervoor dan ook al een koninklijke onderscheiding ontvangen. Nu is daar een gemeentelijke onderscheiding aan toegevoegd.

Het Kontakt – Woerdense courant – donderdag 30 november 2023

Zelfstandig wonen, maar wél met elkaar: wachtlijst groeit zo hard dat je wel drie Thuishuizen kan bouwen

Lotte Ruyten in haar kantoor. © Rianne den Balvert

Zelfstandig wonen, maar wél met elkaar: wachtlijst groeit zo hard dat je wel drie Thuishuizen kan bouwe

In de vijf jaar dat het Thuishuis in Woerden bestaat, is de wachtlijst voor een plekje in deze woonvorm voor ouderen flink gegroeid. Dat zegt Lotte Ruyten van het Thuishuis, waar zes 58-plussers wonen. Volgend jaar gaat het Thuishuis in Reeuwijk open.

Nog voordat het Thuishuis in Woerden, aan de Prins Mauritssingel, vijf jaar geleden werd geopend, bestond er al een wachtlijst voor gegadigden. Het concept, dat is bedacht door Jan Ruyten uit Kamerik, sloeg enorm aan. Nog steeds heeft deze manier van samenwonen voor ouderen een zekere aantrekkingskracht. Sterker nog, de behoefte lijkt te groeien. De wachtlijst is inmiddels opgelopen tot zeker dertig.

‘Mensen blijven er langer wonen’

,,Met de mensen op de wachtlijst kunnen we moeiteloos thuishuizen bouwen in Kamerik, Harmelen en Zegveld’’, zegt Ruyten: ,,Het blijkt dat ouderen graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen als hun kinderen de deur uit zijn en hun eigen huis te groot is geworden. De doorstroom in ons huis is niet heel groot. Mensen blijven er lang wonen. Het doel is dat ouderen op elkaar letten en niet vereenzamen.”

Ruyten bevestigt dat er inmiddels gesprekken zijn met woningbouwverenigingen en de gemeente over nieuwe vestigingen. ,,Er wordt overal in de gemeente Woerden gebouwd. Wij houden dat natuurlijk goed in de gaten. Het aanbod van woningen voor ouderen is gering en de behoefte aan woonvormen zoals het Thuishuis is groot.”

Gezamenlijke leefruimten

De bewoners aan de Prins Mauritssingel hebben elk hun eigen woonruimte, bestaande uit een woon- en slaapkamer, een badkamer en een kleine pantry. Deze ruimte wordt naar eigen smaak en wensen ingericht. Met elkaar delen de bewoners een gezamenlijke keuken, woonkamer, een hobbyruimte, een logeerkamer en een buitenruimte/tuin.

Onderlinge twisten komen natuurlijk voor, niets menselijks is hen vreemd

Lotte Ruyten

Levert het geen onderlinge twisten op als mensen zo dicht op elkaars lip wonen? ,,Dat komt natuurlijk voor, ook bij ouderen. Niets menselijks is hen vreemd. De een heeft meer hulp nodig dan de ander en de een gaat sneller dan de ander. Dan kan tot ergernissen leiden. Toch komt het meestal weer goed en zo niet dan bemiddelen wij.”

Meer thuishuizen in Nederland

Inmiddels zijn er overal in het land Thuishuizen verrezen zoals in Harderwijk, Noordwijk en Deurne. In een aantal gemeenten worden inmiddels ook haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd om uiteindelijk tot een vestiging van zo’n leefvorm te komen. Volgend jaar gaat het Thuishuis in Reeuwijk open.

Er komen acht woningen in het monumentale voormalige klooster naast de Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp. De verbouwing is op dit moment in volle gang en wordt bekostigd door bijdragen van Reeuwijkers zelf. ,,Wij hebben nog geen openingsdatum, maar in de loop van 2024 kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen’’, zegt René Groenendijk van de Stichting Thuishuis Reeuwijk.

Het is nog niet bekend wie er komen te wonen. ,,Reeuwijkers zijn gewend om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Wij denken dat de animo groot zal zijn. Maar of dat echt zo is? Dat moet blijken uit onze informatiebijeenkomst over dit project’’, zegt Groenendijk. Hij doelt op de bijeenkomst op zaterdag 25 november om 14.30 uur in het Dorpshuis.

 

Telefooncirkel onmisbaar voor Woerdense ouderen: ‘Als er wat gebeurt lig ik geen week in m’n flat’ Woensdag 11 okt. werd 40 jarig jubileum gevierd!

Peter Knieriem – RTV Utrecht – Woensdag 11 oktober 2023
Woerden – De Woerdense telefooncirkel bestaat 40 jaar. Het idee is simpel: dagelijks bellen de deelnemers elkaar op een vast moment om te horen of het goed gaat. Is dat het geval dan wordt de volgende deelnemer gebeld. Net zo lang tot de cirkel rond is. Het dagelijkse belletje geeft de vaak oudere deelnemers een gevoel van veiligheid. En het is gezellig. “Je hebt elke dag contact met iemand, dat is voor mij heel belangrijk.”
Elke dag rond negen uur ‘s ochtends start een vrijwilliger de Woerdense telefooncirkel. Deze week is dat vrijwilliger Trudy Kroon: ‘Hallo, met Trudy, hoe is het?’. Trudy maakt een praatje met Joop Versluis (74) aan de andere kant van de lijn. Het gaat goed hoort ze. Na een paar minuten hangt ze op, waarna Joop de volgende deelnemer van deze telefoonketting opbelt. De 88-jarige Nies Sprong pakt de telefoon op en ondanks wat rugklachten hoort Joop dat het ook met haar oké is. Er wordt doorgebeld en uiteindelijk belt de laatste deelnemer vrijwilliger Trudy waarna de cirkel rond is.

Dood aan tafel

Drie belcirkels zijn er inmiddels in Woerden en dat al vier decennia lang. Reden voor een feestje dus. “We hebben taart en een advocaatje met slagroom”, vertelt Trudy. Zij werkt al jaren bij de telefooncirkel die de veelal oudere deelnemers een fijne start van de dag geeft. “Het is zo gezellig”, vertelt Nies. “Ik ken iedereen, niet van gezicht, maar je hebt elke dag contact. Dat is voor mij heel belangrijk.”
“Je hebt het over van alles. De ene heeft dit beleefd en de ander dat”, zegt Joop. “Je moet wel op de tijd letten, want soms praat je te lang. En je moet wel door.”
De deelnemers wonen vaak al lang alleen en zien soms weinig mensen. Als er ‘s ochtends niet opgenomen wordt, komen de vrijwilligers van de telefooncirkel direct in actie. Elke deelnemer geeft een sleuteladres op, vaak zijn dat de buren die een sleutel van het huis hebben. Het sleuteladres wordt opgebeld en gevraagd om even langs te gaan. Meestal is het loos alarm. Trudy: “Ik heb wel eens meegemaakt dat de politie voor de deur stond, maar dat de mevrouw in kwestie de telefoon niet had gehoord omdat ze haar gehoorapparaatje niet in had.” Soms is er wel wat aan de hand. “Het is wel eens voorgekomen dat er een mevrouw dood aan tafel zat, met haar eten nog voor zich. Dus ze was de avond ervoor overleden en ze is door ons dus de volgende dag gevonden.”

Geweldige uitvinding

Het geeft het belang van de telefooncirkel aan. Trudy denkt dat dit soort belkettingen in de toekomst alleen maar belangrijker worden. “Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die alleen wonen en ze wonen ook steeds langer alleen. Ja, ik vind het een geweldige uitvinding.”
De 88-jarige Nies kan dat alleen maar beamen. Zelf was ze jarenlang vrijwilliger, startte elke morgen de telefooncirkel, en nu is ze alweer jaren deelnemer. “Het is zo belangrijk, tegen de eenzaamheid. En er als er wat met mij zou gebeuren lig ik geen week in m’n flat, hooguit 24 uur.”
Woensdag 11 oktober werd het 40 jarig jubileum feestelijk gevierd met vrijwilligers en deelnemers van de Telefooncirkel, een project dat valt onder Stichting Thuishuis Woerden.

Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet tijdens etentje & afscheid Charlotte en welkom Angela.

Donderdag 31 oktober was het jaarlijkse etentje met alle vrijwilligers van Stichting Thuishuis Woerden. In de Willemshoeve werden ze in het zonnetje gezet en verwend met een heerlijk saté buffet, als bedankje voor hun fantastische inzet dit jaar!

Ook dit jaar was het weer een hele gezellige avond en leuk om elkaar allemaal face-to-face te spreken en  te ontmoeten. Er werden ervaringen uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd.

Er was ook een officieel moment, waarbij we afscheid namen van Charlotte Papendorp. Zij heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging in ander werk. Dezelfde avond tekende onze nieuwe collega Angela de Roos haar contract en mogen we haar officieel welkom heten bij Stichting.

Al met al een zeer geslaagde avond!

Ouderen genieten van pannenkoeken bij Loef & Lij

WOERDEN • Bij restaurant Loef & Lij in Woerden was woensdagmiddag het pannenkoekenfestijn van Stichting Thuishuis Woerden.

Zo’n negentig ouderen aten gezamenlijk pannenkoeken die door vrijwilligers waren gebakken. Burgemeester Victor Molkenboer bakte mee en hielp ook met het serveren Op het terras werd hij door Robert Jan Booij van RTV Utrecht geïnterviewd tijdens een live-verslag voor het lunchprogramma Aan Tafel.

Het pannenkoekenfestijn is een jaarlijks terugkerend evenement speciaal voor ouderen. Het vond voorheen plaats in het Westdampark dat voor de gelegenheid werd omgetoverd tot openluchtrestaurant. Dit jaar was Loef & Lij het decor van het feestje waar veel ouderen elk jaar weer naar uitkijken.

Het Kontakt, Woerdense Courant, woensdag 23 augustus, Paul van Dungen

Foto Frank de Roo, Ad Groene Hart, Burgemeester Victor Molkenboer bakt pannenkoeken

Wat een Fantastisch gezellige pannenkoeken festijn was het vanmiddag bij Loef & Lij 🤩☀️ 90 ouderen hebben genoten van elkaars gezelschap op deze mooie lokatie in de haven; Waar je ook de hele week binnen kan lopen voor een kopje koffie met gebak 👍🏼
De 600 heerlijke pannenkoeken, vers gebakken door Pike Uittenbogaard team Café de Pompier & Victor Molkenboer 👏🏼 met stroop en suiker van Jumbo Stef Bijlsma Woerden 🔝 Alles zorgeloos begeleidt door 20 super vrijwilligers van ANWB Automaatje Woerden en Thuishuis Woerden 💪🏻👏🏼💐 Dank allen!! 😃

 

HET VERHAAL VAN GERT VAN AUTOMAATJE ‘Ik wil bijdragen aan het welzijn van andere mensen’

HET VERHAAL VAN GERT VAN AUTOMAATJE

Met de scootmobiel op pad vermindert eenzaamheid – artikel Kontakt Woerdense Courant

WOERDEN • Het is woensdagmiddag als het Hofplein aan de zijde van de Vossenschanslaan vol stroomt met scootmobielen en hun gebruikers. Over enkele minuten start de tweede van in totaal vijf tochten die deze zomer worden gemaakt. 

De begeleiding is in handen van vrijwilligers van Thuishuis Woerden, een stichting die zich inzet om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en te verminderen. Dit doen zij in Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld. Met een zeer pro-actieve werkwijze en de ‘geef-nooit-op’ methodiek ondersteunen zij ouderen weer om mee te doen. Daarbij is het uitgangspunt altijd gericht op de vraag en behoefte van de oudere, met als doel: ‘Op een gezellige manier oud te worden’.

Stoet
De scootmobieltocht is een van de activiteiten van de stichting. Vandaag zijn het Charlotte Papendorp en Kristel Didden, die met nog vier andere begeleiders de stoet van 19 scootmobielen escorteren. Christel en Charlotte zijn twee van de vier betaalde krachten van het Thuishuis, maar daarnaast zijn er ook nog eens 100 vrijwilligers. Charlotte: “Vandaag rijdt ook de duofiets mee. Het is prima weer en een tocht waar ze allemaal naar uitkijken.”

Bart van der Linden bedacht de tocht, samen met zijn inmiddels overleden scootmobielmaatje Wim van den Burg. Zij gingen vaak samen op pad en bezochten zo de dorpen en polders buiten Woerden. Ze stippelden een aantal routes uit, speciaal voor scootmobielen en dat sloeg aan. Bart heeft nu Ruud als maatje gevonden en samen rijden zij aan kop van de sliert scootmobielen. Bart: “We hebben speciaal vlaggetjes laten maken die aan de scootmobiel bevestigd kunnen worden waarmee we de zichtbaarheid verbeteren en iedereen ook kan zien dat wij van het Thuishuis zijn.”

Kersen
Vandaag rijden de scootmobielen richting Harmelen waar bij Oosterom Kersen aan de Breudijk een tussenstop is gepland. Daar staat de koffie met gebak al klaar. Tussen mei en september zijn er in totaal vijf tochten uitgezet, telkens op woensdag. Die zijn niet langer dan 25 kilometer en de gemiddelde snelheid ligt rond de 12 kilometer per uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Op 19 juli, 16 augustus en 13 september staan de volgende tochten op het programma.

Stichting Thuishuis Woerden doet veel meer dan alleen het organiseren van schootmobieltochten. Denk bijvoorbeeld aan AutoMaatje, een vrijwillige vervoersservice voor en door bewoners. En de Thuisbus, de camper die gebruikt wordt als ontmoetingsplek voor ouderen in de wijk. De luifel gaat uit, het terras wordt uitgezet en iedereen kan langskomen voor een gratis kopje koffie of thee en voor een gezellig praatje of een spelletje. Wie wil weten waar de Thuisbus de komende weken is te vinden, kan kijken op www.thuishuiswoerden.nl.

Paul van den Dungen, zat 24 juni, Het Kontakt Woerdense Courant