EENZAAMHEID EEN GROEIEND (STIL) PROBLEEM! artikel Ondernamen december 2023

EENZAAMHEID EEN GROEIEND (STIL) PROBLEEM!

‘Geld mag geen drempel zijn om deel te nemen, daarom zijn alle activiteiten gratis voor de bezoekers’

Eenzaamheid – het gevoel dat je alleen bent, dat niemand om je geeft – komt voor onder mensen van alle leeftijden. Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn.  Je kunt je eenzaam voelen terwijl je samen met anderen woont en leeft. Eenzaamheid leidt veelal tot psychische en fysieke klachten: de zogenoemde psychosomatische klachten

Stichting Thuishuis Woerden is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en te verminderen binnen de gehele gemeente Woerden. Daarbij is de behoefte van de oudere het uitgangspunt en zelfredzaamheid en participatie het doel. In een OnderNamen-editie met het thema “Vanuit het Hart” kan een gesprek met coördinator Lotte Ruyten niet ontbreken.

Lotte, jij bent de drijvende kracht achter de activiteiten van de stichting. Kun je wat meer over jezelf vertellen?

‘Sinds ik coördinator ben van Stichting Thuishuis Woerden, inmiddels ongeveer acht jaar, heb ik meer dan honderd Thuisbezoeken gedaan bij ouderen en is voor mij het eenzaamheidsprobleem pas echt gaan leven. Het is een probleem waar niemand direct last van heeft, want deze generatie ouderen kent het motto: “niet klagen, maar dragen”. Het stille lijden speelt zich af achter de voordeur, alleen in huis. Mijn ervaring leert dat, door echt contact te maken met de mensen, het gesprek luchtig aan te gaan en hen persoonlijk uit te nodigen om weer mee te doen, ouderen helpt om weer over de drempel van hun voordeur te gaan.’

Waaruit bestaan de activiteiten van Stichting Thuishuis Woerden?

‘We onderscheiden twee verschillende activiteiten. Het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm en onder het Thuisbezoek vallen activiteiten die gericht zijn op het minder eenzaam en gezelliger maken.’

‘Een Thuishuis kun je zien als een soort studentenhuis voor 55-plussers, die samenwonen met behoud van zelfstandigheid. Zes senioren delen in Woerden de gemeenschappelijke ruimtes en hebben daarnaast een eigen woonruimte. Dit alles onder één dak: het Thuishuis.’

‘Het Thuishuisproject betreft enerzijds een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of die dreigen te vereenzamen en anderzijds “outreachende” activiteiten voor deze doelgroep in de buurt of in de wijk. Met de “Geef nooit op”-methodiek staan ongeveer 120 vrijwilligers dag in, dag uit klaar om het dagelijks leven van al zeker duizend ouderen gezelliger en minder eenzaam te maken. Dit alles wordt in goede banen geleid door vier parttimers. Ons doel is het opsporen van – en het in contact komen met ouderen die uit zichzelf moeilijk over de drempel komen. Door onze persoonlijke, proactieve en vraaggerichte benadering “verleiden” wij vele ouderen weer over de drempel.’

Het team van Stichting Thuishuis Woerden organiseert de volgende activiteiten:

Automaatje

Vrijwilligers van AutoMaatje rijden en begeleiden tegen een kleine vergoeding en met hun eigen auto, minder mobiele buurtgenoten uit de gehele gemeente naar clubjes, het ziekenhuis, fysio of familie. Inmiddels verzorgt Stichting Thuishuis Woerden rond de 250 ritten (= ontmoetingen) per week.

De Thuisbus

De Thuisbus is een mobiele en laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen in de eigen wijk, om contacten met leeftijdgenoten te bevorderen en een gezellige middag met elkaar te hebben. Het pop-up terras, onder de luifel voor de bus, wordt gerund door vrijwilligers, die gratis koffie en thee schenken met een koekje én voor gezelligheid zorgen.

OuderMaatje

Een scootmobieltocht, een vaartocht, samen pannenkoeken eten… Het OuderMaatje is een leuke activiteit voor ouderen om nieuwe mensen te leren kennen. Een gezellige middag gericht op het maken van nieuwe connecties met leeftijdgenoten.

Wat kunnen de leden van Ondernamen doen?

‘De subsidie van de gemeente dekt zeventig procent van onze organisatiekosten, de andere dertig procent moeten wij jaarlijks bij elkaar zien te krijgen middels sponsoring en fondsenwerving. Met vier parttimers, een vrijwillig bestuur en meer activiteiten dan we op papier aankunnen, gaat hier veel kostbare tijd aan verloren. Met een duurzamere financiering besparen we veel tijd, die we dan weer direct aan de ouderen en vrijwilligers kunnen besteden. Geld mag voor de bezoekers namelijk geen drempel vormen om deel te nemen. Daarom zijn alle activiteiten gratis voor de deelnemers. Leden van OnderNamen kunnen ons helpen in onze strijd tegen eenzaamheid door bedrijfsvriend te worden of een activiteit te adopteren. We hebben op de website een tariefoverzicht gezet, maar natuurlijk denken we graag mee met iets wat passend is voor elke bedrijfssituatie.’

Bedrijfsvriend worden

Voor €250 per jaar (en ontvang onze digitale MVO-badge)

Adopteer een activiteit

Een scootermobieltocht door Woerden, Kamerik, Zegveld of Harmelen;

o Een vaartocht door Woerden;
o Het Thuishuis-café bij de Pompier;
o De Thuisbus, het pop-up terras in dorp of wijk;
o De Thuispost, een leuk magazine;
o Het Winterfeest

Ervaringen van deelnemer Suzan Dijkstra-Roelofs:

Aan welke activiteiten van Thuishuis Woerden neemt u deel?
‘Begin 2023 kreeg ik het tijdschrift van Thuishuis Woerden in de brievenbus met alle activiteiten van 2023. Dat raakte mij zó dat ik mij direct voor alle uitstapjes heb aangemeld. En dat kan dus ook gewoon hè, want iedereen die wil meedoen is welkom!

Wat betekent dit voor u?
‘Het betekent héél veel voor me en ik ben dus ook per direct donateur geworden. Ik kijk er altijd zó naar uit om met de scootmobieltocht mee te gaan. Maar, ik ga ook regelmatig naar de tweewekelijkse Thuishuisbus op locatie. Hét moment om even een praatje te maken en nieuwtjes uit te wisselen met buurtbewoners in mijn woonomgeving. De extra uitstapjes zoals bijvoorbeeld een rondvaart, pannenkoeken eten of een historische wandeling zijn voor mij een bonus in mijn agenda. Mijn deelname aan de activiteiten heeft voor een zeer positieve verandering in mijn leven gezorgd, want ik heb meer mensen leren kennen in Woerden en omgeving die volgens mij allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: weg met eenzaamheid!’

Kortom?
‘Thuishuis Woerden is onder leiding van Lotte Ruyten een zéér professionele stichting die mensen niet in de kou laat staan… en dat voelt heerlijk warm en gastvrij. Samen met enthousiaste vrijwilligers, regelt zij veilige en zorgzame begeleiding. Trouwens, niet alleen ouderen, maar ook chronisch zieken kunnen meedoen. En, in onverwachte situaties wordt er op toegezien dat je er niet alleen voor staat.’

Stichting Thuishuis is op zoek naar kantoorruimte,
minimaal 45 vierkante meter. Weet jij iets?
Neem dan contact op met Lotte.

 

 

Winterfeest 2023, groot succes! Ruim 130 ouderen hebben genoten van het gezellig samen zijn, tijdens de donkere dagen voor kerst.

Vanmiddag hebben we na drie jaar weer een Winterfeest ⛄️ kunnen organiseren! ✨’Een lichtpuntje in de donkere dagen voor kerst’✨De ca 130 ouderen hebben een hele gezellige middag gehad! Met heeel veel praten & oude bekenden tegenkomen Een kerststukje maken, potje runmikib of sjoelen. Veel lekkere hapjes & drankjes Muziek van Het Klooster Woerden Popkoor en Lucy Vismans op accordion Met een mooie opening van burgemeester Victor Molkenboer in de zaal van Ferm Werk Met na afloop een zelfgemaakt lichtje voor iedereen, gemaakt door Kalsbeek college Bredius Dit alles mogelijk gemaakt door veel Fantastische vrijwilligers!! o.a. AutoMaatjes, Rotary Woerden Rcw Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld Wij genieten nog even na! #samenisnietalleen

Bolton ontwikkelt in Snellerpoort 80 woningen met binnentuin en een 2e Thuishuis!

Feestelijke ondertekening overeenkomst bouwveld B3!
Bolton ontwikkelt in Snellerpoort 80 woningen met binnentuin en bijzondere poort.
Opnieuw is er een bouwplan bekend voor Snellerpoort. Tegenover het winkelcentrum Snel en Polanen gaat Bolton 80 woningen bouwen voor starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren (bouwveld B3). Het plan PORTA (poort) dankt zijn naam aan een markante toegangspoort. Deze verbindt het La Fontaineplein met de groene en waterrijke binnentuin. Op donderdag 23 november ondertekenden Bolton en de gemeente de ontwikkelovereenkomst. Als alles meezit, kan de bouw begin 2026 van start.
Bolton heeft met PORTA de selectie gewonnen die de gemeente had uitgeschreven. Het plan telt 16 goedkope koopappartementen, 32 middeldure en 32 dure koopwoningen. Starters, gezinnen, alleenstaanden en vitale senioren kunnen hier een woning vinden.
In samenspraak met de gemeente Woerden onderzoekt Bolton om in PORTA ook plek te maken voor twee kleinschalige, specifieke woonvormen: een studentenwoning en een ‘studentenhuis voor ouderen’. Het laatstgenoemde krijgt invulling door Stichting Thuishuis Woerden. Een Thuishuis biedt kleinschalige zelfstandige huurwoningen voor vitale ouderen met een gedeelde woonkamer en keuken. Deze woonvorm nodigt maximaal uit om mee te (blijven) doen vanuit zelf- en samenredzaamheid, oftewel: op een fijne manier samen oud worden! Jongeren kunnen hieraan een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk. In ruil daarvoor betalen zij minder huur voor een studentenkamer. In PORTA zijn er ook gezamenlijke ruimtes voor alle bewoners en de buurt. Zo is er de huiskamer en een activiteitenruimte voor sport en spel.
Meer informatie over PORTA vind je op www.porta-woerden.nl Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief of voor de participatie als je wilt meedoen en meedenken.

Zilveren steekspeld voor Woerdenaar Chris Schalkwijk, tijdens afscheid als penningmeester bij bestuur Stichting Thuishuis Woerden.

• Chris Schalkwijk krijgt de zilveren steekspeld van de gemeente Woerden voor zijn inzet voor het Thuishuis Woerden. Foto: Paul van den Dungen

WOERDEN • Chris Schalkwijk (70) heeft woensdagavond in restaurant Loef & Lij de de steekspeld in zilver gekregen uit handen van burgemeester Victor Molkenboer. 

Schalkwijk is de afgelopen tien jaar actief geweest bij Stichting Thuishuis Woerden. Hij was medeoprichter en nam vervolgens de taak van penningmeester op zich. Behalve als penningmeester was Schalkwijk ook nog even voorzitter van de stichting. Aanvankelijk zou hij al eerder stoppen in het bestuur, maar omdat zijn ervaring, kennis en kunde nog goed gebruikt konden worden na een voorzitterswissel, was Schalkwijk bereid om langer te blijven. Nu alles weer stabiel is, kan hij zijn taken met een gerust hart loslaten. Woensdagavond was zijn afscheidsetentje van Stichting Thuishuis Woerden.

‘De 24 uur van Woerden’
De Woerdenaar zet zich ook al sinds 2011 in voor ‘De 24 uur van Woerden’: de tweejaarlijkse wandelestafette om geld op te halen voor mensen met kanker. Daarnaast is hij van 2005 tot 2016 actief geweest voor het Inloophuis Leven met kanker. Bij beide organisaties was hij ook medeoprichter en penningmeester. Bij de landelijke Stichting Thuis in Welzijn is Schalkwijk al sinds 2011 betrokken om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

Schalkwijk is ook nog bestuurslid bij basisschool De Keerkring (speciaal onderwijs) en de Sint Franciscusstichting. Daarnaast helpt hij ouderen bij het invullen van hun belastingpapieren. Uit al zijn vrijwilligerswerk blijkt duidelijk dat hij zich graag inzet voor groepen in de maatschappij die het moeilijk hebben. In 2015 heeft hij hiervoor dan ook al een koninklijke onderscheiding ontvangen. Nu is daar een gemeentelijke onderscheiding aan toegevoegd.

Het Kontakt – Woerdense courant – donderdag 30 november 2023