Het pop-up terras van de Thuisbus is weer gestart.

Thuisbus

De terrassen mogen vanaf 1 juni weer open en daar hoort ook het pop-upterras van de Thuisbus bij. De mobiele ontmoetingsplek voor ouderen rijdt vanaf dinsdag 2 juni weer door de stad en doet zes wijken en de dorpen aan.

“Nu de lockdown-regels worden versoepeld, mogen we per 1 juni ook weer met de Thuisbus op pad! Uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter-regel”, zegt Lotte Ruyten van Stichting Thuishuis Woerden.

Ruime opstelling

Het complete programma volgt nog, maar op 2 juni staat de Thuisbus bij winkelcentrum Molenvliet en op 3 juni aan het water bij de Singel voor de flat aan de Irisstraat. “We zullen het terras ruim opstellen, zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Er staat desinfect op de tafels en vooraf wordt bezoekers gevraagd of ze recent klachten hebben gehad.”

Verademing

De bus staat op maandag, dinsdag en woensdagmiddag in de Woerdense wijken van 14.30 tot 16.30 uur. Om de week staat de Thuisbus op een vaste plek en één keer in de maand staat de bus in één van de dorpen (Kamerik, Harmelen of Zegveld). “We denken dat het voor veel ouderen een verademing is weer koffie of thee te kunnen drinken met anderen en in een andere omgeving dan hun eigen huis. Het weer blijft goed, dus is het geen straf lekker buiten te zitten.”

De komende maand wordt er rustig opgestart, zodat iedereen kan wennen aan de 1,5 meter-regel. Op diverse plekken in Woerden wordt er een folder door de bus gegooid en het programma van waar de Thuisbus komt te staan, komt ook in de Woerdense Courant. Als je zelf een programma wilt hebben, dan kun je bellen naar Stichting Thuishuis Woerden via 06-83405125.

Thuisbus-Bingo tijdens Corona-tijd een succes.

Eigenlijk zou de Thuisbus: mobiele ontmoetingsplek voor ouderen in de wijk deze maand van start gaan. Helaas kan dit nog niet vanwege de Corona maatregelen.

Om de ouderen een hart onder de riem te steken en wat afleiding en vrolijkheid te brengen doen we nu wekelijks een Thuisbus-Bingo! Op een plek waar veel ouderen bij elkaar wonen, doen wij een paar dagen van tevoren een uitnodiging en 3 bingo kaarten door de brievenbus.

Wij komen dan met de Thuisbus, vrijwilligers en een geluidsinstallatie en zetten deze voor de desbetreffende flat. De ouderen spelen de bingo mee vanaf hun balkon en tussendoor worden er leuke liedjes gespeeld.

Er zijn inmiddels 3 Thuisbus-bingo’s geweest, waarvan 1 met de burgemeester! Het is elke keer een feestje.

 

 

 

Klapstoel-gesprekken & Bel-maatjes

Door het corona virus kunnen we veel bestaande activiteiten tijdelijk niet meer uitvoeren. Zoals AutoMaatje, Thuisbezoeken, OuderMaatje, Thuishuiscafé en waarschijnlijk ook langere tijd de Thuisbus.

Maar we laten de ouderen niet in de steek!
We hebben inmiddels ca 1000 ouderen in ons bestand en deze willen we juist in deze onzekere en stressvolle tijden goed in de gaten houden en ondersteunen waar mogelijk.

Wel moeten we tijdelijk onze strategie aanpassen en creatief omgaan met de beperkingen die we nu hebben door het Corona virus.
Zo ligt de focus nu op het telefonisch in contact blijven met onze ouderen. Voor een praatje om de eenzaamheid tegen te gaan en om hulpvragen op te halen. We zetten nu in op het organiseren van ‘Bel-Maatjes’ en ‘Boodschap-vrijwilliger’ en waar mogelijk uitbreiding naar ‘Klapstoel-vrijwilliger’ Deze vrijwilliger gaat op bezoek bij de oudere op gepaste afstand voor een face-to-face contact.

Inmiddels hebben we ca 700 ouderen gebeld en ca 100 vaste Bel-maatje vrijwilliger gekoppeld aan een oudere. Ook doen we al bij ca 8 ouderen regelmatig een klapstoel-gesprekje.